maktabi
30 بهمن 1401 - 13:57

سفر به چین فصل جدیدی از روابط دو کشور ایران و چین را رقم زد

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: سفر به چین یقیناً فصل جدیدی از روابط دو کشور را رقم زد و تلاش شد با تشریک مساعی نقشه راه جدید برای همکاری‌های راهبردی عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در یادداشتی تحت عنوان «نقشه راه جدید برای همکاری‌های راهبردی ایران و چین» در رابطه با سفر رئیس جمهور به چین نوشت: یکم؛ روابط دو کشور ایران و چین در یک دهه گذشته به دلیل رویکرد سیاست خارجی دولت وقت، دچار عقب‌ماندگی و عدم‌توازن شد. این در شرایطی بود که دو کشور قدرتمند ایران و چین نقاط اشتراک فراوانی برای توسعه و تعمیق روابط بر اساس اعتماد متقابل داشتند، اما در آن مقطع زمینه‌ای برای توسعه روابط راهبردی بویژه در بخش اقتصادی و فناوری فراهم نشد. دولت سیزدهم با درک ضرورت متنوع‌سازی و توازن در ارتباطات خارجی با رویکرد تقویت مناسبات با حوزه‌های تمدنی آسیا و با هدف جبران یک دهه عقب‌ماندگی و همچنین به منظور تقویت چندجانبه‌گرایی و ارتقای روابط راهبردی و بسط مناسبات اقتصادی با شرکای مستقل، به دعوت رئیس‌جمهور چین برنامه سفر به این کشور را در دستور کار قرار داد. این سفر یقیناً فصل جدیدی از روابط دو کشور را رقم زد و تلاش شد با تشریک مساعی نقشه راه جدید برای همکاری‌های راهبردی عملیاتی شود.

دوم؛ در کنار انبوه ملاقات‌های فشرده در سطوح مختلف، ضیافت شام شیء جین پینگ و سخنان بسیار مهم او در این جلسه و تحلیل عمیق از مسائل جهانی، به نزدیک شدن نگاه دو کشور کمک کرد و در ملاقات‌ها به‌روشنی اراده جدی طرفین برای همکاری در سطوح عالی تجلی یافت. این سفر همچنین فرصتی فراهم کرد تا سیاستمداران چینی از نزدیک با ظرفیت و توانمندی‌های جمهوری اسلامی و رویکرد اعتمادآفرین دولت سیزدهم و سیاست‌های عالی نظام در حوزه روابط خارجی آشنا شوند. روح کلی حاکم بر ملاقات‌ها نشان داد که انگیزه و ظرفیت‌های بالایی برای توسعه چندبعدی روابط دوجانبه وجود دارد و این نکته را یادآوری کرد که ایران و چین دوستان روزهای سخت هستند و سیاست خارجی باید در خدمت پیشرفت و توسعه متقابل قرار گرفته و دچار سردرگمی و معطلی نشود.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1044418