maktabi
08 مرداد 1401 - 10:22

پروازهای حج با کمترین تأخیر انجام شد

سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی از انجام موفقیت آمیز پروازهای حج با حداقل تأخیرهای پروازی خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر شمس الدین فرزادی پور در مراسم تجلیل از دست اندرکاران پروازهای حج با بان اینکه پروازهای حجاج را چون ضیوف الرحمان هستند، خدا خودش مدیریت می‌کند گفت: عملیات حج امسال با کمترین تأخیر پروازی و با بیشترین موفقیت برگزار شد. خبرنگار مهرالدیناندرکارانبانضیوفالرحمانوی ادامه داد: پروازهای رفت به مدینه و جده طی ۲۱ روز با ۱۲۲ پرواز از ۱۸ مبدأ فرودگاهی و پروازهای برگشت طی ۱۶ روز با ۱۶۶ پرواز انجام شد. سرپرست ایران ایر یادآور شد: در حج امسال دو ویژگی مثبت دیده شد یکی آماده سازی ترمینال سلام در مدت کوتاه و دیگری بدرقه مناسب از فرودگاه‌های مبدأ بود. ایروی با بیان اینکه شاید روزهای اول و قبل از عملیات هوانوردی حج، فضای سختی داشتیم و با کمبود ناوگان روبه رو بودیم. روبهکاپیتان فرزادی پور ادامه داد: چند موتور هواپیما در کمترین زمان آماده سازی شد، حتی هواپیمایی که فکر نمی‌کردیم به عملیات حج برسد، به سرعت آماده سازی شد و به ناوگان پیوست. وی با اشاره به ابتلای تعدادی از کروی پروازی حج به کرونا گفت: در پروازهای برگشت که زمان کوتاه‌تر بود، فشار مضاعفی داشتیم و متوسط در هر روز ۱۲ پرواز انجام شد که طی آن ۳۹ هزار و ۵۴۸ نفر از ۱۷ فرودگاه و بیش از ۱۱ هزار نفر از فرودگاه امام خمینی در پروازهای حج جابه جا شدند. کروناجابهسرپرست هما عملیات پروازهای حج را مدال طلای المپیک هوانوردی دانست و گفت: انجام این پروازها بر روی کاغذ کار سنگینی بود که با همدلی همه دست اندرکاران و کار جهادی آنها با موفقیت انجام شد و این مدال افتخار را کسب کردیم. اندرکاران
منبع: مهر
شناسه خبر: 496317