maktabi
21 اسفند 1401 - 16:37

پایان هژمونی ۸۰ ساله انگلیس و آمریکا بر منطقه

تحلیلگر جهان عرب با اشاره به ازسرگیری روابط میان ایران و عربستان از پایان هژمونی هشتاد ساله آمریکا و انگلیس بر منطقه خلیج فارس و خاورمیانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان در مطلبی در رای الیوم درباره توافق ایران و عربستان آورده است: چرا توافق عربستان و ایران را نقطه تحول تاریخی در منطقه می دانیم؟ چگونه چین بازیگر راهبردی در خلیج فارس پس از ضعف آمریکا و از دروازه سعودی تبدیل شد؟ سازمان موساد کجا بود؟ آیا توافقنامه آبراهام به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شده است؟

وی می نویسد: توافق ایران و عربستان به مثابه سونامی راهبردی است که گواهی دهنده ۸۰ سال هیمنه آمریکا و انگلیس بر منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و ظهور نقش چین به عنوان بازیگر راهبردی مهم در این دو منطقه از طریق دروازه سیاسی و اقتصادی عربستان استتوافق ایران و عربستان به مثابه سونامی راهبردی است که گواهی دهنده ۸۰ سال هیمنه آمریکا و انگلیس بر منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و ظهور نقش چین به عنوان بازیگر راهبردی مهم در این دو منطقه از طریق دروازه سیاسی و اقتصادی عربستان است.

عطوان افزود: عربستان از طریق آماده کردن تدریجی این توافق که در کمال خفا صورت گرفت، به گفتگو روی آورد و ریخت و پاش های مالی نظامی در جنگ های مستقیم و غیرمستقیم با ایران را متوقف کرد؛ میلیاردهایی که در راستای تقویت قدرتش و سرمایه گذاری روی پروژه های آینده به کار گرفته خواهد شد.

وی می نویسد: این توافق بزرگترین نشانه های ضعف آمریکاو اسرائیل در منطقه و سراسر جهان و آغاز فروپاشی پروژه های این ائتلاف بزرگ را نشان می دهد که مهمترین آنها تشکیل ائتلاف با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و نابودی همه طرح های ایران هراسی با هدف تداوم هژمونی و تعمیق آن است.

عطوان نوشت: اسرائیل در بیست سال گذشته همواره با وسواسی به نام ایران زندگی کرده و تمام پتانسیل هایش را برای مبارزه با ایران و تضعیف آن بسیج کرده است اما نتایج کاملا برعکس بوده است چرا که این ایران است که اکنون در حال احیای روابط با عربستان است و توافق تاریخی بین آنها احتمال می رود که باعث فعالسازی همکاری های امنیتی بین دو کشور نیز شود.

وی تاکید کرد: سران عربستان رژیم اسرائیل و آمریکا و همه متحدان اخیر آنها در منطقه خاورمیانه را فریب دادند. منظور ما در اینجا مصر، اردن، مغرب، اسرائیل و سودان است.

عطوان آورده است: توافقنامه های صلح آبراهام که اسرائیل روی آنها حساب بازکرده بود، منتظر جایزه بزرگ یعنی پیوستن عربستان بود اما پس از توافق ایران و عربستان، وارد اتاق مراقبت های ویژه شد. هنگامی عربستان به چین و روسیه و به تبع آنها گروه بریکس ملحق می شود، دیگر به اسرائیل و آمریکا و گنبد آهنین پوشالی یا موشک های پاتریوت نیازی ندارد و جایگزین سامانه اس ۵۰۰ و جنگنده های سوخو۳۵ پیشرفته تر از شبح آمریکا با عیب های متعددد استتوافقنامه های صلح آبراهام که اسرائیل روی آنها حساب بازکرده بود، منتظر جایزه بزرگ یعنی پیوستن عربستان بود اما پس از توافق ایران و عربستان، وارد اتاق مراقبتهای ویژه شد.

این تحلیلگر می افزاید: اطلاعات اسرائیل که ادعا می کرد مورچه را هم رصد می کند کجاست؟ چرا مذاکرات ایران و عربستان و پیشرفت آنرا رصد نکرد؟ سیستم جاسوسی پیشرفته و شبکه مزدورانش کجا هستند؟

عطوان می نویسد: دهه هاست به پرهیز از توطئه آمریکا و اسرائیل برای شیطانی جلوه دادن ایران از طریق اقدامات تحریک آمیز فرقه ای و فتنه افکنی دعوت می کنیم. ایران یک کشور همسایه مسلمان است که نمی توان آن را نادیده گرفت. نمی توان موقعیت جغرافیایی و نقش تمدنی و تاریخ بیش از هشت هزار ساله آنرا نادیده گرفت.

وی نوشت: قاطعانه می گوییم که عربستان در آستانه خروج از محور آمریکا و همه توطئه ها علیه اعراب است. ما پایان قریب الوقوع جنگ یمن را پیش بینی می کنیم. ما در برابر یک نقطه عطف تاریخی در منطقه هستیم و امیدواریم که تداوم یابد و تعمیق شود. این توافق آغازگر رنسانس جدیدی مبتنی بر گفتگو و تفاهم است و به هشتاد سال هژمونی آمریکا و غرب که یک استعمار پنهان بوده، پایان می دهد.

این تحلیلگر جهان عرب از اینکه برخی کشورها همه برگه های خود نزد آمریکا و رژیم صهیونیستی گذاشتند و عضو ائتلاف اسرائیلی علیه ایران شدند، ابراز تاسف کرده و نوشت: دولتهای این کشورها پس از توافق ایران و عربستان چه دارند که بگویند؟

منبع: مهر
شناسه خبر: 1088667